Albert pozná prírodu najlepšie

Albert pozná prírodu najlepšie

S01E09 - Albert pozná prírodu najlepšie (9)

25.1. 23:20
Rik
40 minutes

Albert je milé a zvedavé stvorenie, ktoré dobre vychádza s každým zvieratkom. Jeho dobrodružstvá vysvetľujú zákony v prírode a životnom prostredí. Okrem dôležitosti prírody upozorňuje aj na možné dôsledky a environmentálne problémy spôsobené človekom.

More information

Episodes

Available in 2 days
S01E01

Albert pozná prírodu najlepšie (1)

30.1. 23:20, Rik, 40 minutes

Albert pozná prírodu najlepšie (1)

Albert je milé a zvedavé stvorenie, ktoré dobre vychádza s každým zvieratkom. Jeho dobrodružstvá vysvetľujú zákony v prírode a životnom prostredí. Okrem dôležitosti prírody upozorňuje aj na možné dôsledky a environmentálne problémy spôsobené človekom.

Available in 3 days
S01E02

Albert pozná prírodu najlepšie (2)

31.1. 23:20, Rik, 40 minutes

Albert pozná prírodu najlepšie (2)

Albert je milé a zvedavé stvorenie, ktoré dobre vychádza s každým zvieratkom. Jeho dobrodružstvá vysvetľujú zákony v prírode a životnom prostredí. Okrem dôležitosti prírody upozorňuje aj na možné dôsledky a environmentálne problémy spôsobené človekom.

Available in 4 days
S01E03

Albert pozná prírodu najlepšie (3)

1.2. 23:20, Rik, 40 minutes

Albert pozná prírodu najlepšie (3)

Albert je milé a zvedavé stvorenie, ktoré dobre vychádza s každým zvieratkom. Jeho dobrodružstvá vysvetľujú zákony v prírode a životnom prostredí. Okrem dôležitosti prírody upozorňuje aj na možné dôsledky a environmentálne problémy spôsobené človekom.

Available in 5 days
S01E04

Albert pozná prírodu najlepšie (4)

2.2. 23:20, Rik, 40 minutes

Albert pozná prírodu najlepšie (4)

Albert je milé a zvedavé stvorenie, ktoré dobre vychádza s každým zvieratkom. Jeho dobrodružstvá vysvetľujú zákony v prírode a životnom prostredí. Okrem dôležitosti prírody upozorňuje aj na možné dôsledky a environmentálne problémy spôsobené človekom.

Not available
S01E05

Albert pozná prírodu najlepšie (5)

21.1. 23:20, Rik, 40 minutes

Albert pozná prírodu najlepšie (5)

Albert je milé a zvedavé stvorenie, ktoré dobre vychádza s každým zvieratkom. Jeho dobrodružstvá vysvetľujú zákony v prírode a životnom prostredí. Okrem dôležitosti prírody upozorňuje aj na možné dôsledky a environmentálne problémy spôsobené človekom.

Not available
S01E06

Albert pozná prírodu najlepšie (6)

22.1. 23:20, Rik, 40 minutes

Albert pozná prírodu najlepšie (6)

Albert je milé a zvedavé stvorenie, ktoré dobre vychádza s každým zvieratkom. Jeho dobrodružstvá vysvetľujú zákony v prírode a životnom prostredí. Okrem dôležitosti prírody upozorňuje aj na možné dôsledky a environmentálne problémy spôsobené človekom.

Not available
S01E07

Albert pozná prírodu najlepšie (7)

23.1. 23:20, Rik, 40 minutes

Albert pozná prírodu najlepšie (7)

Albert je milé a zvedavé stvorenie, ktoré dobre vychádza s každým zvieratkom. Jeho dobrodružstvá vysvetľujú zákony v prírode a životnom prostredí. Okrem dôležitosti prírody upozorňuje aj na možné dôsledky a environmentálne problémy spôsobené človekom.

Not available
S01E08

Albert pozná prírodu najlepšie (8)

24.1. 23:20, Rik, 40 minutes

Albert pozná prírodu najlepšie (8)

Albert je milé a zvedavé stvorenie, ktoré dobre vychádza s každým zvieratkom. Jeho dobrodružstvá vysvetľujú zákony v prírode a životnom prostredí. Okrem dôležitosti prírody upozorňuje aj na možné dôsledky a environmentálne problémy spôsobené človekom.

Not available
S01E09

Albert pozná prírodu najlepšie (9)

25.1. 23:20, Rik, 40 minutes

Albert pozná prírodu najlepšie (9)

Albert je milé a zvedavé stvorenie, ktoré dobre vychádza s každým zvieratkom. Jeho dobrodružstvá vysvetľujú zákony v prírode a životnom prostredí. Okrem dôležitosti prírody upozorňuje aj na možné dôsledky a environmentálne problémy spôsobené človekom.

Not available
S01E10

Albert pozná prírodu najlepšie (10)

26.1. 23:20, Rik, 40 minutes

Albert pozná prírodu najlepšie (10)

Albert je milé a zvedavé stvorenie, ktoré dobre vychádza s každým zvieratkom. Jeho dobrodružstvá vysvetľujú zákony v prírode a životnom prostredí. Okrem dôležitosti prírody upozorňuje aj na možné dôsledky a environmentálne problémy spôsobené človekom.

About show

slovensky

Animovaný Albert je milé a zvedavé stvorenie, ktoré dobre vychádza s každým zvieratkom. Jeho dobrodružstvá vysvetľujú zákony v prírode a životnom prostredí. Okrem dôležitosti prírody upozorňuje aj na možné dôsledky a environmentálne problémy spôsobené človekom

Albert pozná prírodu najlepšie

Albert pozná prírodu najlepšie

S01E09 - Albert pozná prírodu najlepšie (9)

25.1. 23:20
Rik
40 minutes

Albert je milé a zvedavé stvorenie, ktoré dobre vychádza s každým zvieratkom. Jeho dobrodružstvá vysvetľujú zákony v prírode a životnom prostredí. Okrem dôležitosti prírody upozorňuje aj na možné dôsledky a environmentálne problémy spôsobené človekom.

More information

Episodes

Available in 2 days
S01E01

Albert pozná prírodu najlepšie (1)

30.1. 23:20, Rik, 40 minutes

Albert pozná prírodu najlepšie (1)

Albert je milé a zvedavé stvorenie, ktoré dobre vychádza s každým zvieratkom. Jeho dobrodružstvá vysvetľujú zákony v prírode a životnom prostredí. Okrem dôležitosti prírody upozorňuje aj na možné dôsledky a environmentálne problémy spôsobené človekom.

Available in 3 days
S01E02

Albert pozná prírodu najlepšie (2)

31.1. 23:20, Rik, 40 minutes

Albert pozná prírodu najlepšie (2)

Albert je milé a zvedavé stvorenie, ktoré dobre vychádza s každým zvieratkom. Jeho dobrodružstvá vysvetľujú zákony v prírode a životnom prostredí. Okrem dôležitosti prírody upozorňuje aj na možné dôsledky a environmentálne problémy spôsobené človekom.

Available in 4 days
S01E03

Albert pozná prírodu najlepšie (3)

1.2. 23:20, Rik, 40 minutes

Albert pozná prírodu najlepšie (3)

Albert je milé a zvedavé stvorenie, ktoré dobre vychádza s každým zvieratkom. Jeho dobrodružstvá vysvetľujú zákony v prírode a životnom prostredí. Okrem dôležitosti prírody upozorňuje aj na možné dôsledky a environmentálne problémy spôsobené človekom.

Available in 5 days
S01E04

Albert pozná prírodu najlepšie (4)

2.2. 23:20, Rik, 40 minutes

Albert pozná prírodu najlepšie (4)

Albert je milé a zvedavé stvorenie, ktoré dobre vychádza s každým zvieratkom. Jeho dobrodružstvá vysvetľujú zákony v prírode a životnom prostredí. Okrem dôležitosti prírody upozorňuje aj na možné dôsledky a environmentálne problémy spôsobené človekom.

Not available
S01E05

Albert pozná prírodu najlepšie (5)

21.1. 23:20, Rik, 40 minutes

Albert pozná prírodu najlepšie (5)

Albert je milé a zvedavé stvorenie, ktoré dobre vychádza s každým zvieratkom. Jeho dobrodružstvá vysvetľujú zákony v prírode a životnom prostredí. Okrem dôležitosti prírody upozorňuje aj na možné dôsledky a environmentálne problémy spôsobené človekom.

Not available
S01E06

Albert pozná prírodu najlepšie (6)

22.1. 23:20, Rik, 40 minutes

Albert pozná prírodu najlepšie (6)

Albert je milé a zvedavé stvorenie, ktoré dobre vychádza s každým zvieratkom. Jeho dobrodružstvá vysvetľujú zákony v prírode a životnom prostredí. Okrem dôležitosti prírody upozorňuje aj na možné dôsledky a environmentálne problémy spôsobené človekom.

Not available
S01E07

Albert pozná prírodu najlepšie (7)

23.1. 23:20, Rik, 40 minutes

Albert pozná prírodu najlepšie (7)

Albert je milé a zvedavé stvorenie, ktoré dobre vychádza s každým zvieratkom. Jeho dobrodružstvá vysvetľujú zákony v prírode a životnom prostredí. Okrem dôležitosti prírody upozorňuje aj na možné dôsledky a environmentálne problémy spôsobené človekom.

Not available
S01E08

Albert pozná prírodu najlepšie (8)

24.1. 23:20, Rik, 40 minutes

Albert pozná prírodu najlepšie (8)

Albert je milé a zvedavé stvorenie, ktoré dobre vychádza s každým zvieratkom. Jeho dobrodružstvá vysvetľujú zákony v prírode a životnom prostredí. Okrem dôležitosti prírody upozorňuje aj na možné dôsledky a environmentálne problémy spôsobené človekom.

Not available
S01E09

Albert pozná prírodu najlepšie (9)

25.1. 23:20, Rik, 40 minutes

Albert pozná prírodu najlepšie (9)

Albert je milé a zvedavé stvorenie, ktoré dobre vychádza s každým zvieratkom. Jeho dobrodružstvá vysvetľujú zákony v prírode a životnom prostredí. Okrem dôležitosti prírody upozorňuje aj na možné dôsledky a environmentálne problémy spôsobené človekom.

Not available
S01E10

Albert pozná prírodu najlepšie (10)

26.1. 23:20, Rik, 40 minutes

Albert pozná prírodu najlepšie (10)

Albert je milé a zvedavé stvorenie, ktoré dobre vychádza s každým zvieratkom. Jeho dobrodružstvá vysvetľujú zákony v prírode a životnom prostredí. Okrem dôležitosti prírody upozorňuje aj na možné dôsledky a environmentálne problémy spôsobené človekom.

About show

slovensky

Animovaný Albert je milé a zvedavé stvorenie, ktoré dobre vychádza s každým zvieratkom. Jeho dobrodružstvá vysvetľujú zákony v prírode a životnom prostredí. Okrem dôležitosti prírody upozorňuje aj na možné dôsledky a environmentálne problémy spôsobené človekom