INTERVIEW :24

INTERVIEW :24

25.1. 14:30
RTVS :24
30 minutes

Diskusná relácia s hosťom o aktuálnych témach. MP (Slovenská republika) Stereo, Repríza, HD

More information
Record

About show

Slovak slo

Diskusná relácia s hosťom o aktuálnych témach. MP (Slovenská republika) Stereo, Repríza, HD