INTERVIEW :24

INTERVIEW :24

25.1. 21:00
RTVS :24
30 minutes

Diskusná relácia s hosťom o aktuálnych témach. MP (Slovenská republika) Stereo, Repríza, Titulky

More information

About show

Slovak slo

Diskusná relácia s hosťom o aktuálnych témach. MP (Slovenská republika) Stereo, Repríza, Titulky