Posvätné miesta kresťanskej viery

Posvätné miesta kresťanskej viery

21.11. 20:50
TV Lux
30 minút

Kláštor Zosnutia Panny Márie - 1. časť. Kláštor Zosnutia Panny Márie je benediktínsky kláštor postavený na hore Sion. Chrám kláštora je vybudovaný na ruinách byzantskej baziliky Haja Sion a je pomerne nový – jeho stavba sa začala len v roku 1900. Dnes otvára svoje brány pútnikom

Viac informácií

O programe

slovensky

Kláštor Zosnutia Panny Márie - 1. časť. Kláštor Zosnutia Panny Márie je benediktínsky kláštor postavený na hore Sion. Chrám kláštora je vybudovaný na ruinách byzantskej baziliky Haja Sion a je pomerne nový – jeho stavba sa začala len v roku 1900. Dnes otvára svoje brány pútnikom