Biblia

Biblia

21.11. 05:00
TV Lux
120 minút
2019
Poetický

Výnimočná hudobno-dramatická báseň, dejiny človeka od stvorenia sveta až po vzkriesenie Krista. Vybrané príbehy zo Starého a Nového zákona, ktoré kladú nadčasové otázky o morálke, svedomí, viere a sile duchovna v čase, keď sa základné piliere našej európskej spoločnosti zmietajú v pochybnostiach. Kniha kníh, obsahujúca okolo 73 rôznych spisov, vytvorená v priebehu vyše 1 500 rokov  práve v súčasnosti nástojčivo odkrýva dôležité poznanie o našej židovsko-kresťanskej kultúre. Život Abraháma, Izáka, Jakuba, Mojžiša či osudy Ježiša Krista a jeho učeníkov prinášajú podobenstvá modernému človeku, zmietanému stratou viery, ktorú dnes nahrádza konzum. Skúšky, ktoré nastoľuje ľudstvu dnešná doba, sa nelíšia od tých starozákonných, zrada a boj so sebou samým sú rovnaké ako tie novozákonné. Scénické čítanie biblických príbehov v podaní herca Juraja Kukura vzniká ako koncept hudobno-divadelného i výtvarného diela v koprodukcii so Slovenskou filharmóniou.(RTVS)

Viac informácií

O programe

slovensky
2019
Poetický

Výnimočná hudobno-dramatická báseň, dejiny človeka od stvorenia sveta až po vzkriesenie Krista. Vybrané príbehy zo Starého a Nového zákona, ktoré kladú nadčasové otázky o morálke, svedomí, viere a sile duchovna v čase, keď sa základné piliere našej európskej spoločnosti zmietajú v pochybnostiach. Kniha kníh, obsahujúca okolo 73 rôznych spisov, vytvorená v priebehu vyše 1 500 rokov  práve v súčasnosti nástojčivo odkrýva dôležité poznanie o našej židovsko-kresťanskej kultúre. Život Abraháma, Izáka, Jakuba, Mojžiša či osudy Ježiša Krista a jeho učeníkov prinášajú podobenstvá modernému človeku, zmietanému stratou viery, ktorú dnes nahrádza konzum. Skúšky, ktoré nastoľuje ľudstvu dnešná doba, sa nelíšia od tých starozákonných, zrada a boj so sebou samým sú rovnaké ako tie novozákonné. Scénické čítanie biblických príbehov v podaní herca Juraja Kukura vzniká ako koncept hudobno-divadelného i výtvarného diela v koprodukcii so Slovenskou filharmóniou.(RTVS)

Tvorcovia

Rastislav Ballek

Hrajú

Juraj Kukura