Medzi nebom a zemou: Miroslav Cipár

Medzi nebom a zemou: Miroslav Cipár

21.11. 22:20
TV Lux
40 minút

Miroslav Cipár, výtvarník, grafik, sochár, hosťom Mariána Gavendu

Viac informácií

O programe

slovensky

Miroslav Cipár, výtvarník, grafik, sochár, hosťom Mariána Gavendu